فروردین 12, 1399
آموزش اکولایز کردن

آموزش اکولایز کردن

 اکولایزر ازن۳ گزینه­ هایی را برای تنظیم کردن نقطه­ های متقاطع https://www.izotope.com/en/shop/music-production-suite-4.html چند بانده در نظر گرفته است.که از طریق دکمة Crossover Options. در منوی Options […]
رزرو